KURZY O VÍNĚ | GASTROKURZY

GastroWine je synonymem slova gastronomie ,,nauky o snoubení kuchařského umění a vína“. Víno jakožto nejušlechtilejší nápoj na světě nabízí v kombinaci s různými pokrmy nekonečné množství chuťových zážitků.

Víno má pradávnou tradici, tak jako vazba mezi lidmi. Jak ve starověkých rituálech a náboženstvích, tak i při současných společenských událostech jako jsou obědy a bankety, hraje víno speciální úlohu a jeho konzumace byla vždy soudržnou společenskou silou, symbolem radosti, oslav a emocí lidí na celém světě.

Naše gastro kurzy s titulem GastroWine, jak již název napovídá, se specializují především na poznání vína, degustaci – senzorickém vnímání, na správný servis vína a snoubení pokrmů s víny.

Domníváme se, že v dnešní době si široká veřejnost uvědomuje, že kvalitní gastronomie patří do našich  životů a může nás uspokojit nejen po stránce základních lidských potřeb, ale že nám přinese radost, myšlenku zkoušet nové kombinace a zvedne nám sociální a společenské hodnoty.

V současné moderní době se snoubení vína s pokrmy řadí na přední místo v gastronomii a patří k nejsložitějším úkolům sommeliera a šéfkuchaře. Cílem našeho semináře je nastínit tento obor a přiblížit Vám problematiku enologie, vína, degustacesnoubení pokrmů s víny, servisu atd.
Pevně věříme, že budete mít z těchto znalostí radost po celý život.

Hlavní sommeliér společnosti Víno Hruška | GastroWine.cz

„Znalost vína může být radostí po celý život člověka.“

(E. Hemingway)

Hlavní sommeliér společnosti Víno Hruška | GastroWine.cz

Marian Jemelík,
hlavní sommelier
vinařství Víno Hruška